การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์
รายชื่อธนาคารรับชำระเงินสงเคราะห์ (ORRAF Bank)

วันที่ 11 มิ.ย. 2558

1. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
 
- คุณรวีวรรณ จีนะวิจารณะ
โทร 02-2992075 e-mail: Raveewan.Chi@tmbbank.com

- คุณอานนต์ อุดมภาคย์
โทร 02-2423717, 081-9393505 e-mail: anon.udo@tmbbank.com
 
 
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
  
- คุณณิภากรณ์ วรทัต
โทร 0-2208-8430  e-mail: nipakorn.warratat@ktb.co.th
 
 
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ประสานงาน

- คุณกนกอร กุลเกลี้ยง
โทร 02-544522, 085-1239663 email : s37147@scb.co.th

 
 
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ประสานงาน

- คุณสรินัดดา สุดบรรทัด
โทร 02-4706564, 083-5407816 e-mail: sarinadda.s@kasikornbank.com
 
- คุณสุกัญญา สุพรรณ
โทร 02-4705792 , 081-6557431 e-mail: sukanya.su@kasikornbank.com
 
- คุณพิรนันท์ นพศรี
โทร 083-5407805 e-mail: piranun.n@kasikornbank.com
 
 
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ประสานงาน

- คุณกฤษกร หวังรัตนพรสุข
โทร 02-2962812, 081-3088770
e-mail: Kritsakorn.Wangratanapornsuk@krungsri.com
 
 
6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ประสานงาน

งานบริการ Corporate Cash Management โทร. 02-680-9500
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์