การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การลดต้นทุนในอุตสาหกรรมน้ำยาง" รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

วันที่ 22 เม.ย. 2559

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การลดต้นทุนในอุตสาหกรรมน้ำยาง" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนายางพาราที่มั่นคง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมน้ำยางโดยการใช้เครื่องมือคุณภาพเข้ามาวิเคราะห์ปัญหาและการลดต้นทุนในการผลิต โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท รับจำนวน 20 ท่านต่อหลักสูตร ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
 
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  :  http://www.sat.psu.ac.th/main/index.php/th-TH/2013-11-06-04-04-19/946-2016-04-01-06-53-12
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์