การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

เกี่ยวกับ กยท. >> การบริหารความเสี่ยง กยท.
การบริหารความเสี่ยง กยท.

วันที่ 24 ต.ค. 2559
 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ กยท.

หัวข้อ
Download
คู่มือบริหารความเสี่ยง กยท. 2559
ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรของ กยท.
รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท.
รายชื่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท.
กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท.
แผนปฏิบัติการกองบริหารความเสี่ยง
Risk map
แผนจัดการความเสี่ยง
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์