การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
งานสถาปนาการยางเเห่งประเทศไทย “๑ ปี สรรสร้างความเป็น ๑ ยางพาราไทย”

วันที่ 15 ก.ค. 2559

                       การยางฯ จัดงานสถาปนา "๑ ปี สรรสร้างความเป็น ๑ ยางพาราไทย” ชูแนวคิดบูรณาการหน่วยงานยางพารา ต้นทาง - ปลายทาง ให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมจัดโชว์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการยางพาราทั้งระบบครบวงจร เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าของดีจากเกษตรกรชาวสวนยาง จาก 7 เขต ทั่วประเทศ
                       การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดงานวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด "๑ ปี สรรสร้างความเป็น ๑ ยางพาราไทย” ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม ได้รับเกียรติจากพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กยท. เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ทำการ กยท.
                       ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนา กล่าวว่า กยท. ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การยางฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 58 นับถึงวันนี้ มีอายุครบครบ 1 ปีเต็ม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กยท. ได้เร่งดำเนินภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ตามภารกิจขององค์กรดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจร เช่น โครงการควบคุมปริมาณ การผลิต ลดต้นทุนการผลิต โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตฯ ซึ่งดำเนินงานควบคู่ไปกับการการดำเนินงานด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางรายย่อย อาทิ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยาง ในหน่วยงานภาครัฐ
                     "งานสถาปนา กยท. ภายใต้แนวคิด "๑ ปี สรรสร้างความเป็น ๑ ยางพาราไทย” ชูแนวคิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมี กยท. เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาในแวดวงยางพาราไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก้าวแรกของ กยท. จะเป็นก้าวสำคัญเพื่อพัฒนาต่อยอดให้วงการยางพาราไทยเดินหน้าไปสู่โอกาสที่มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือของภาคียางพารา และ กยท. พร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกันด้วยความมุ่งมั่น และมั่นคงตลอดไป” ผู้ว่าการ การยางฯ กล่าว
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
ธนภัทร์ เชื้อเพชร/ข่าว
ทรรศนีย์  คงรัตนสมบูรณ์ / ภาพ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์