การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตใบรับค่าธรรมเนียม (เดิม: ใบรับเงินสงเคราะห์)

วันที่ 6 ก.ค. 2559
 
          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตใบรับค่าธรรมเนียม (เดิม: ใบรับเงินสงเคราะห์) โดยการระบุข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ** ในการจัดทำใบขนสินค้า ให้ผู้ส่งออกทุกรายที่มีการจัดทำใบขนสินค้าขาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ทำการระบุข้อมูล "เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (License Issue Authority)” ของใบรับค่าธรรมเนียม ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ กยท. (0994001057192) ทั้งหมด
  
         หากในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกยังคงระบุข้อมูลในการจัดทำใบขนสินค้าขาออกด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม ของ สกย. (0994000165595) ท่านจะได้รับ Reject จากระบบกรมศุลกากร และไม่สามารถออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกได้
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์