การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียม และใบขนสินค้าขาออกเพิ่มเติม

วันที่ 6 ก.ค. 2559
 
          ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีหนังสือ ที่ กษ 2900/0564 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ายางพาราเพื่อตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100% ไปแล้ว นั้น (รายละเอียดเพิ่มเติม click!
 
         ขณะนี้ กยท. ได้มีการปรับโครงสร้างข้อมูลใบอนุญาตของ กยท. ที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลร่วมกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW จากโครงสร้างข้อมูลใบอนุญาตแบบไม่มีรายการ (License no detail message) เป็นโครงสร้างข้อมูลใบอนุญาตแบบรายการ ตามอินวอย (License per invoice message) Version 3.02 กยท. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียม กับข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากหนังสือที่อ้างถึง จำนวน 1 Field คือ Field ข้อมูล "ลำดับรายการในบัญชีราคาสินค้าที่อนุญาต (Invoice Item)” ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ จะต้องทำการระบุข้อมูล Field ดังกล่าว ในการจัดทำคำขอชำระค่าธรรมเนียมให้ตรงกับข้อมูล Invoice ฉบับจริง มิฉะนั้น เมื่อนำใบรับค่าธรรมเนียมไปใช้จัดทำใบขนสินค้าขาออก ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ จะไม่ได้รับเลขที่ใบขนสินค้าขาออกจากระบบของกรมศุลกากร โดยระบบการตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100% จะเริ่มทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่แจ้งข้างต้น ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
หัวข้อ
Download
กษ2900-2778
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ - updated250759
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์