การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ตรวจติดตามอัดก้อนสตูล ย่านตาขาว ครั้งที่ 1

วันที่ 6 ก.พ. 2560

            เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับโรงอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์การทำสวนยางสตูล จำกัด อ. เมือง จ. สตูล รหัส RB9 และโรงอัดก้อนสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง รหัส RB12 ซึ่งผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วว่าทั้ง 2 โรง สามารถรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วเมื่อปี 2558 ซึ่งการตรวจติดตามในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จากแผนการปฏิบัติงานตรวจติดตามที่วางไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง จากโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่งทั่วประเทศ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์