การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ตรวจติดตามการผลิตยางอัดก้อนมาตรฐาน GMP ณ สก.ยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด อ. วังวิเศษ จ. ตรัง

วันที่ 7 ก.พ. 2560

              เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับโรงอัดก้อนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด อ. วังวิเศษ จ. ตรัง รหัส RB 7 ซึ่งผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะให้โรงอัดก้อนทำการปรับปรุงดังนี้
             1. ให้ทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่งด้วยการใช้ลูกตุ้มมาตรฐานสอบเทียบทุกวันที่ผลิต
             2. ให้ทำการบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์ทุกชิ้น
             3. ซ่อมแซมแผ่นเหล็กปูพื้นในส่วนที่ชำรุด
             4. ระมัดระวังในการจัดยางลงเบ้าเพื่อมิให้รูปทรงก้อนยางเสีย พร้อมทั้งการห่อให้มิดชิดและสักยางให้แน่น
             5. ทวนสอบน้ำหนักก่อนและหลังทาแป้งเพื่อมิให้น้ำหนักก้อนยางขาด
             6. ทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังให้โรงอัดก้อนแห่งนี้รักษามาตรฐานกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วเมื่อปี 2558 ผลการตรวจติดตามผ่านเกณฑ์การประเมิน อย่างไรก็ตามการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จากแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง จากโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่งทั่วประเทศ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์