การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
โรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตจังหวัดสงขลาเร่งจัดทำมาตรฐาน GMP

วันที่ 10 ก.พ. 2560

               ตั้งแต่ที่โรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตจังหวัดตรังได้รับมาตรฐาน GMP จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อปี 2559 จำนวน 5 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นเดือนละ 500 ตัน ทำให้มีโรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GMP ต่างตื่นตัวที่จะพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควันชนิด Premium grade กันมากขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อต่างมั่นใจในเรื่องคุณภาพและการนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ในช่วง 2เดือนที่ผ่านมาศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการเสนอแนะให้โรงรมควันที่มีความพร้อมและศักยภาพให้ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่เขตจังหวัดพัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่ง และผลจากการประชุม ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อทำความเข้าใจให้กับแกนนำเกษตรกร ทำให้สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา 8 แห่ง สมัครใจที่จะปรับปรุงระบบให้มีมาตรฐานอย่างเร่งด่วน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้ลงพื้นที่ในเขตสงขลาจำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
              1. สกย.บ้านหูแร่ จำกัด ม.3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
              2. สกย.บ้านพรุชบา จำกัด ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
              3. สกย.บ้านวังพา จำกัด ม.9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้ง 3 แห่ง ชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควัน         
              มาตรฐาน GMP ได้มีข้อเสนอแนะให้ทำการปรับปรุงแห่งละไม่ต่ำกว่า 40 ข้อ หลักใหญ่เน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ สุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่คล่องตัว การมีความสุขในการทำงาน อย่างไรก็ตามหากโรงใดที่สามารถปรับปรุงได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดขอให้ประสานงานกลับมาที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้อีกครั้ง เพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการติดตามการปฏิบัติงานได้ต่อไป
 
ภาพโดย คมกริช (นิค)
 
สกย.บ้านหูแร่ จำกัด  (ก.)
สกย.บ้านหูแร่ จำกัด (ข.)
สกย.บ้านพรุชบา จำกัด  (ก.)
สกย.บ้านพรุชบา จำกัด (ข.)
สกย.บ้านวังพาจำกัด (ก.)
สกย.บ้านวังพาจำกัด  (ข.)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์