การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เร่งจัดทำมาตรฐาน GMP ในเขต อ. คลองหอยโข่ง และ อ. สะเดา จ. สงขลา

วันที่ 10 ก.พ. 2560

              หลังจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่คณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ในเขต ต. ทุ่งตำเสา จ. สงขลาจำนวน 3 แห่ง ไปแล้วนั้น ชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ได้ลงพื้นที่เพิ่มเติมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เขต อ. คลองหอยโข่ง และ อ. สะเดา จ. สงขลา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
               1. สกย.บ้านทอนไม้ไผ่ จำกัด 127 ม.4 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
               2. สกย.บ้านควนกบ จำกัด 63/1 ม.7 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.
               3. สกย.บ้านทุ่งหลุมนก จำกัด 2 ม.11 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ทั้ง 3 แห่ง ชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ได้มีข้อเสนอแนะให้ทำการปรับปรุงแห่งละไม่ต่ำกว่า 40 ข้อ หลักใหญ่เน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ สุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่คล่องตัว การมีความสุขในการทำงาน อย่างไรก็ตามหากโรงใดที่สามารถปรับปรุงได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดขอให้ประสานงานกลับมาที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้อีกครั้ง เพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการติดตามการปฏิบัติงานได้ต่อไป
 
 
 
                 ภาพโดย คมกริช (นิค)
สกย. บ้านทอนไม้ไผ่ จำกัด (ก.)
สกย. บ้านทอนไม้ไผ่ จำกัด (ข.)
สกย. บ้านควนกบ จำกัด (ก.)
สกย. บ้านควนกบ จำกัด (ข.)
สกย. บ้านหลุมนก จำกัด (ก.)
สกย.บ้านหลุมนก จำกัด (ข.)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์