การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตยาง Premium grade

วันที่ 17 ก.พ. 2560

สกย.นครศรีธรรมราช (ก.)
           ตามที่ชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจโรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดตรังเมื่อวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 จำนวน 20 สหกรณ์ และสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 11 สหกรณ์ เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงโรงรมควันตามระบบมาตรฐาน GMP ในการผลิตยางแผ่นรมควันชนิด Premium grade นั้น ขณะนี้สหกรณ์หองทุนสวนยางทั้งสองจังหวัดต่างเร่งปรับปรุงรายการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ให้การแนะนำ
           จากการติดตามเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่พบว่าสกย.บ้านหนองเอื้อง จำกัด สกย. ปากคม จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จำกัด และ สกย. น้ำผุด จำกัด ในจังหวัดตรัง รวม 4 แห่ง รวมทั้งสหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด (สาขา 2) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคืบหน้าในการปรับปรุงไปมากกว่าร้อยละ 70 คาดว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้ง 5 แห่ง จะได้ทำการพัฒนาและได้เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงเพื่อยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP เร็ว ๆ นี้
            สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางแห่งอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP แล้ว ขอให้แจ้งมายังการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่หรือศูนย์บริการทดสอบภาคใต้ เพื่อที่จะได้ดำเนินการผลิตยางที่มีคุณภาพได้ต่อไป
 
             เกษตรกรท่านใดที่มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรอง   ภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร.
074 894306-7 หรือ Facebook : ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
สกย.นครศรีธรรมราช (ข.)
สกย.นครศรีธรรมราช (ค.)
สกย.ตรัง (ก.)
สกย.ตรัง (ข.)
สกย.ตรัง (ค.)
สกย.ตรัง (ง.)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์