การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงอัดก้อนมาตรฐาน GMP ในเขตจังหวัดกระบี่ และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 ก.พ. 2560

สกย.กระบี่ จำกัด (ก.)

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันก้อนให้กับโรงอัดก้อนชุมนุมการยางกระบี่ จำกัด อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ รหัส RB 18 โรงอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รหัส RB 15 และโรงอัดก้อนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังใหญ่ จำกัด อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี RB 17 ซึ่งการติดตามของคณะกรรมการสฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 3 โรงสามารถรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจากที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วเมื่อปี 2558
           อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ มีข้อแนะนำให้กับโรงอัดก้อนชุมนุมการยางกระบี่ จำกัด ทำการแก้ไขข้อบกพร่องอาทิเช่น แผ่นห่อยางฉีกขาดจากการดึงที่แรงเกินไปซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ต้องแก้ไขโดยด่วน การตรวจสอบน้ำหนักไม่ลงบันทึกประจำวัน จัดอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ และการแต่งกายของพนักงานไม่เรียบร้อย
           สำหรับโรงอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด คณะกรรมการฯแนะนำให้ปรับปรุงเรื่องการทาแป้งกาวยาง การจัดวางก้อนยาง การใช้น้ำมันชโลมเบ้าอัดยางมากเกินไป การติดตั้งป้ายให้ตรงกับจุดปฏิบัติงาน และยางที่รอส่งมอบควรให้มีป้ายบอกวันที่ผลิต คุณภาพยาง จำนวนก้อน และน้ำหนัก
             ส่วนโรงอัดก้อนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังใหญ่ จำกัด คณะกรรมการฯ แนะนำให้ปรับปรุงเรื่องการทาแป้งกาวยาง
              การตรวจติดตามในเขตจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จากแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้งจากโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วจำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ
สกย.กระบี่ จำกัด (ข.)
สกย.กระบี่ จำกัด (ค.)
สกย.กระบี่ จำกัด (ง.)
สกย.บ้านวังใหญ่ จำกัด (ก.)
สกย.กระบี่ จำกัด (ข.)
สกย.กระบี่ จำกัด (ค.)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์