การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
โรงอัดก้อนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด จ.ตรัง เตรียมพร้อมจัดทำมาตรฐาน GMP

วันที่ 25 ก.พ. 2560

          นับตั้งแต่ปี 2555 ที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ในขณะนั้นได้ผลักดันให้โรงอัดก้อนยางของสถาบันเกษตรกรรวมทั้งบริษัทเอกชนได้จัดทำมาตรฐานยางแผ่นรมควันอัดก้อนโดยใช้ระบบ GMP เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้สามารถผลิตยางที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง จนปัจจุบันฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้แยกหน่วยงานจากสถาบันวิจัยยางมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การรับรองคุณภาพสินค้าโดยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้ว 18 แห่ง ยกเลิก 2 แห่งเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพได้ จึงเหลือโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน ณ ขณะนี้จำนวน 16 แห่ง มีคณะกรรมการชุดปฏิบัติการติดตามและประเมินเป็นระยะ ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
           ในปี 2560 นับว่าราคายางธรรมชาติได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย สหกรณ์กองทุนสวนยางต่างเร่งจัดทำมาตรฐาน GMP รวมทั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด อ. รัษฎา จ. ตรัง ที่ได้รับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน GMP ไปแล้วเมื่อปี 2559 ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ขยายโอกาสในทางธุรกิจด้วยการเตรียมความพร้อมให้กับโรงอัดก้อนยางของตัวเอง โดยมีคณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมได้เข้าไปสำรวจและวางรูปแบบการผลิตให้เป็นไปตามระบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 2 เดือนจากนี้
            ทั้งนี้หากโรงอัดก้อนยางของสถาบันเกษตรกรมีความประสงค์จะจัดทำมาตรฐาน GMP ในส่วนการผลิตยางแผ่นรมควันและยางอัดก้อนที่มีระบบการรับรองโดยการยางแห่งประเทศไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร. 074 894306-7 ได้ในเวลาราชการ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์