การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ณ จังหวัดตรัง และนครศรีธรรมราช (6/05/60)

วันที่ 6 พ.ค. 2560

           เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ GMP ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจและเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด จำกัด อ. เมือง จ. ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอื้อง จำกัด อ. ปะเหลียน จ. ตรัง และ สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด (สาขา 2) อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช เพื่อแนะนำระบบควบคุมคุณภาพก่อนการอบรมผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ซึ่งแต่ละแห่งได้รุดหน้าในการปรับปรุงกันอย่างเร่งด่วน โดยการอบรมจะจัดขึ้น 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด (สาขา 2) อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด จำกัด อ. เมือง จ. ตรัง
รุ่นที่ 3ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2560 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอื้อง จำกัด อ. ปะเหลียน จ. ตรัง
 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนยางพารา ต. พรุพี อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี
          สำหรับวิสาหกิจชุมชนยางพารา ต. พรุพี คณะกรรมการ GMP ได้ติดตามการปรับปรุงโรงรมในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเสนอแนะให้ไปศึกษาดูงานโรงงานที่ได้รับ GMP แล้ว หากได้แก้ไขตามคำแนะนำก็สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานได้ตามกำหนดอย่างแน่นอน
          โรงงานที่ได้รับการอบรมและผ่านมาตรฐาน GMP จะเป็นโรงงานนำร่องของโรงรมควันที่เข้าร่วมโครงการจากทั้งสิ้น 127 แห่ง โดยคาดว่าในปี 2560 จะมีสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : ธีรพงศ์ คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์