การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ปัญหาการรมควันยางที่ไม่สม่ำเสมอ.......เมื่อรู้ถึงสาเหตุต้องเร่งแก้ไข (13/05/60)

วันที่ 13 พ.ค. 2560

            ห้องรมควันที่มีขนาดใหญ่ความจุ 60 ตัน เป็นปัญหาอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่จะทำการรมควันแล้วได้ยางแผ่นที่สุกตลอดทั่วทุกแผ่นโดยใช้ระยะเวลาไม่นานนัก ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทมักรับซื้อยางแผ่นดิบแล้วมารมควันยิ่งเป็นการยากที่จะรมควันให้ควันเคลือบสม่ำเสมอ เนื่องจากขนาดของแผ่น ความหนาบาง ที่ไม่เท่ากัน ปริมาณความชิ้นที่อยู่ในแผ่นยางแต่ละแผ่นแตกต่างกัน จึงเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่สำหรับโรงรมควันที่ต้องรมควันครั้งละปริมาณมาก ๆ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ได้รับการหารือจากบริษัททุ่งสงสี่สวัสดิ์ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ให้ช่วยแก้ปัญหาการรมควันที่สุกไม่สม่ำเสมอ ทั้งยังต้องรมควันใช้ระยะนานถึง 7 วัน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้ไม่มีคุณภาพ คณะทำงานจึงได้ลงพื้นที่จึงทราบประเด็นปัญหาดังกล่าวและได้แนะนำให้บริษัททำการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรรีดยาง การระบายความชื้นในห้องรมควัน ร่องระบายน้ำทิ้งในห้องรมควัน การคัดขนาดไม้ราวให้มีขนาดใกล้เคียงกัน วิธีการตากยาง ซึ่งหากบริษัทได้แก้ไขข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้จะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการรมควันที่ไม่สม่ำเสมอได้ต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์