การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
พนักงาน กยท. เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP” รุ่นที่ 1

วันที่ 16 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน1103คน)

             การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP เป็นโครงการหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ให้ความสำคัญที่จะผลักดันพนักงานของกยท.ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมหรือมาตรฐาน GMP เพื่อที่จะช่วยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรสามารถผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพมาตรฐานได้ยางแผ่นเกรด premium ป้อนตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตยางล้อเครื่องบินและงานทางวิศวกรรม กองฝึกอบรม จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง และโรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางนาท่ามใต้ จำกัด โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมจำนวน 6 ท่าน ให้การอบรมพนักงานกยท. จำนวนทั้งสิ้น 30 คน     
           การอบรมในครั้งที่เป็นรุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 และกำหนดการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง และโรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดตรัง เช่นกัน
 
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์