การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมของสหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด (สาขา 2) 20/05/60

วันที่ 20 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน1736คน)

          จุดมุ่งหมายอันสำคัญของสหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด (สาขา 2) อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ที่นายบรรจงกิจ บุญโชติ ประธานสหกรณ์แห่งนี้ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะต้องเป็นโรงแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับมาตรฐาน GMP ผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากการยางแห่งประเทศไทย โดยได้มีการปรับปรุงระบบกระบวนการผลิตซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานนัก จนสามารถเข้าสู่กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตยางแผ่นรมควันเกรด premium มาตรฐาน GMP” ระหว่างวันที่ 19 – 2 1 พฤษภาคม 2560 นำทีมโดยอาจารย์ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพพร้อมด้วยคณะวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้แนะนำหลักปฏิบัติ ลงลึกในรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทำให้กระบวนการผลิตได้ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ คงที่ทุกครั้งที่ผลิต มีสมบัติทางกายภาพที่ดี สามารถลดของเสียและลดต้นทุนการผลิต ถึงแม้ว่าการอบรมจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถได้รับความรู้ ความเข้าใจทุกขั้นตอนซึ่งหลังจากที่ผ่านการอบรมไปแล้ว พนักงานของการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่จะได้เข้าไปร่วมให้คำปรึกษาหารือจนสหกรณ์แห่งนี้สามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องตัว จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินจะเข้าทำการตรวจให้การรับรอง โดยจะต้องติดตามการทำงานให้กับสหกรณ์แห่งนี้อย่างใกล้ชิด จนกว่าจะได้รับมาตรฐาน GMP ได้ในโอกาสต่อไป ซึ่งคาดว่าหากคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานได้นำหลักควบคุมคุณภาพไปปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะได้รับมาตรฐาน GMP ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
 
 เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์