การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
คณะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4 ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติศึกษาดูงาน โรงอัดก้อนยางมาตรฐาน GMP (26/05/2560)

วันที่ 26 พ.ค. 2560

               ตามที่การยางแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4 ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries, ANRPC) ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติกโฮเต็ล อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการด้านการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการเลือกแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนทำการประเมินแนวโน้มอุปสงค์ - อุปทาน ของยางพาราไปจนถึงปี 2567 นั้น
              ที่ประชุมได้กำหนดให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายางประกอบด้วยผู้แทนจากกัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการ ANRPC รวมทั้งผู้แทนจากประเทศไทย รวม 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงอัดก้อนยางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด อ. ป่าบอน จ. พัทลุง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายประเสริฐ แก้วเกลี้ยง ผู้จัดการ และนายไพรัช เจ้ยชุม ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ โดยได้รับความสนใจจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ในกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ทำให้การจัดประชุมในครั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ได้รับทราบการยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันไทย ที่สร้างความน่าเชื่อถือและผู้ใช้ยางทั่วโลก
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : นายพงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์