การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรกรอย่าเพิ่งตกใจกับคุณภาพยาง ต่อฤดูกาลเปิดกรีดใหม่ยางไม่สปริงขาดง่าย (1/06/60)

วันที่ 1 มิ.ย. 2560

          เนื่องจากขณะนี้ราคายางอยู่ในช่วงขาลง ผลจากประเทศจีนเก็บยางสต๊อคข้ามปีอาจเป็นประเด็นสำหรับบางบริษัทที่ไม่รับซื้อยางแผ่นดิบ น้ำยางสดหรือยางแผ่นรมควัน โดยอาจเป็นข้อต่อรองกับเกษตรกรจากการที่บริษัทต่างประเทศรับซื้อในราคาต่ำ
         เป็นประจำของทุกปีระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ที่ยางจะผลัดใบไม่สามารถให้น้ำยางได้ แต่การผลัดใบของยางในแต่ละพื้นที่จะไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน น้ำยางสดจากการเปิดกรีดในครั้งแรกอาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูง ขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับถ้าเกษตรกรผลิตยางแผ่นดิบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทำให้ยางแผ่นดิบมีสมบัติทางกายภาพลดลงได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลจากการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้จำนวน 24 กลุ่มเป็นเวลา 1 ปี พบว่าค่าความยืดหยุ่นเริ่มแรกหรือค่า Po อยู่ในช่วง 35 – 40 ค่าความหนืดมูนนี่เฉลี่ยมากกว่า 65 ซี่งก็ยังสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ดังนั้นการนำน้ำยางสดในช่วงเปิดกรีดใหม่ไปผลิตเป็นยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันก็ควรใช้สารรักษาสภาพตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน และต้นยางจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อกรีดยางไปได้สัก 5 –7 วัน              
         ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปเกษตรกรที่มีสวนขนาดเล็กมักจะผลิตยางในตะกงถาดหรือใช้ตะกงตับสำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมาก ๆ การเจือจางน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำ ไม่ว่าจะทำยางในตะกงถาดหรือตะกงตับก็ตามจะได้ยางแผ่นที่มีสมบัติเหมือนกัน
         แต่ยางที่ขาดง่ายไม่สปริง หมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่นเปิดกรีดในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเจือจางน้ำมากเกินไป เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม ดังนั้นเกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับยางไม่สปริงหากมีการผลิตอย่างถูกวิธี
        การทำยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นรมควันตามคำแนะนำ จะทำให้ได้ยางมีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ก็ตาม แม้แต่ยางที่ส่งไปยังต่างประเทศกว่าจะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บางครั้งจำเป็นต้องสต๊อคไว้นานนับปี แสดงว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหาเรื่องคุณภาพยางขาดสปริงแน่นอน
         ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการทำยางดีให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ติดตามได้ใน facebookศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง หรือ website การยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์