การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับมุมกรีด....เรื่องเร่งด่วนอันดับแรกของการทำยางก้อนถ้วย GAP (8/06/60)

วันที่ 8 มิ.ย. 2560

    ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การเปิดกรีดจะต้องคำนึงถึงขนาดของต้นยางมากกว่าอายุของต้นยางคือมีขนาดของเส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดินครึ่งลำต้นที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน รอยกรีดจะต้องทำมุม 30o กับแนวระนาบ และเอียงจากด้านซ้ายบน ลงมาขวาล่าง เนื่องจากจะให้ตัดท่อน้ำยางมากที่สุด การทำมุมกรีดที่มากกว่า 30o ส่งผลให้น้ำยางไหลเร็วเกินไป ในทางกลับกันมุมกรีดที่น้อยกว่านี้จะทำให้น้ำยางไหลบ่าไม่หยดลงในถ้วยรับน้ำยาง
     หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือหลัก Good Agricultural Practice (GAP) การทำมุมกรีดเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการประเมินการรับรองแปลงเกษตรกรที่ทำยางก้อนถ้วย ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้จึงมีข้อแนะนำให้เกษตรกรรีบแก้ไขปัญหามุมกรีดที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นลำดับแรก เพื่อที่จะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ หลักปฏิบัติง่าย ๆ มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้กระดาษ A4
ขั้นตอนที่ 2 พับกระดาษ A4 ครึ่งหนึ่งตามความยาว ขั้
นตอนที่ 3 พับกระดาษอีกครึ่งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 4 คลี่กระดาษที่พับครึ่งแยกออกจากัน ท่อนบนพับให้ได้สามส่วนตามภาพ
 
ขั้นตอนที่ 5 นำกระดาษที่พับแล้วไปทาบกับต้นยางเพื่อปรับมุมกรีด
ขั้นตอนที่ 6 ขีดตามรอยกระดาษ แล้วกรีดปรับให้ได้มุมตามที่กำหนด
 
 
   การปรับมุมกรีดให้ได้ตามที่กำหนด หากมีระยะห่างจากเส้นแนวดิ่งประมาณ 1 – 2 นิ้ว อาจใช้เวลานานไม่เกิน 3 อาทิตย์ ก็สามารถปรับแนวมุมกรีดได้ตามปกติ ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ "อย่ากรีดบาดหรือกรีดลึกกันนะคะ”
 
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์