การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
กลุ่มบ้านนาดี จังหวัดสุรินทร์ อบรมการผลิตยางก้อนถ้วย GAP รุ่นที่ 3 (8/06/60)

วันที่ 9 มิ.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้แก่ผู้นำเกษตรกรกลุ่มบ้านนาดี ต. หนองระฆัง อ. สนม จ. สุรินทร์ โดยมีนางจรินทร์พร จันทร์ภุชงค์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์ และคอยติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในการปฏิบัติการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
         การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมร่วม 30 คน ซึ่งจากการสอบถามก่อนการอบรมปัญหาหลักคือการถูกกดราคาจากการประเมินค่าเนื้อยางแห้งหรือ DRC และการใช้กรดจับตัวยาง หลังจากอบรมเกษตรกรมีความเข้าใจมากขึ้นและจะนำผลการอบรมไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมกับกยท.ในพื้นที่จะได้ประสานกับจุดรวบรวมยางและผู้ประกอบการยางแท่งในการรับซื้อยางก้อนถ้วยได้ในราคาที่เป็นธรรมต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์