การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
กลุ่มบ้านหินลับ จังหวัดนครราชสีมา อบรมการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 4 (10/06/60)

วันที่ 10 มิ.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้แก่ผู้นำเกษตรกรกลุ่มบ้านหินลับ ต. หินลับ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา เป็นรุ่นที่ 4 จากจำนวน 10 รุ่นทางภาคอีสานตอนล่าง การอบรมในครั้งนี้มีผู้นำเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 คน ที่มีบทบาทสำคัญและตั้งใจที่จะนำความรู้ไปพัฒนาการผลิตให้ได้ระบบการจัดการที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมการดูแลจัดการสวนยาง ระบบกรีด การผลิต การเก็บเกี่ยว การประเมินเนื้อยางแห้ง ตลอดจนการจัดเก็บและการขนส่งที่ถูกวิธี พร้อมส่งให้กับโรงงานแปรรูปยาง ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวัตถุดิบเกรด premium โดยจะมีการร่วมมือกับจุดรวบรวมหรือจุดประมูลและผู้ประกอบการยางแท่งในการให้ราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรต่อไป
 
 
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์