การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์
แจ้งยกเลิกการใช้รหัสยกเว้นการเก็บเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) รหัส EXEMPT99

วันที่ 1 เม.ย. 2560
 
          ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) (เดิม- สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) ได้แจ้งงดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) จากผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร สำหรับยางทุกชนิดที่ผู้ส่งยางออกได้ซื้อจากเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกำหนดให้ผู้ส่งยางออกบันทึกรหัสยกเว้นในใบขนสินค้าขาออก เป็น "EXEMPT99” นั้น
 
          เนื่องด้วยขณะนี้ ผู้ส่งยางออกทุกรายจะต้องชำระเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) ตามอัตราที่เรียกเก็บเป็นปกติแล้ว จึงขอแจ้งยกเลิกการใช้รหัสยกเว้น EXEMPT99 จนกว่า กยท. จะมีการประกาศยกเว้นการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) และจะแจ้งให้ทราบต่อไป (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป)
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์