การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มบ้านไทรน้อย จังหวัดศรีสะเกษ กับการผลิตยางก้อนถ้วย มาตรฐาน GAP (14/06/60)

วันที่ 15 มิ.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้แก่ผู้นำเกษตรกรกลุ่มบ้านไทรน้อย ต. กันทรอม อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ โดยมีนายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์ และคอยติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในการปฏิบัติการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
           การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมร่วม 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราและเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ นอกจากนี้กยท.ในพื้นที่จะได้ประสานกับจุดรวบรวมยางและผู้ประกอบการยางแท่งในการรับซื้อยางก้อนถ้วยได้ในราคาที่เป็นธรรมต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์