การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
วิสาหกิจชุมชนยางพารา ตำบลพรุพี แห่งแรกจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดทำมาตรฐาน GMP ผลิตยางแผ่นรมควัน (22/06/60)

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน1432คน)

            ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตยางแผ่นรมควันเกรด premium มาตรฐาน GMP” ให้กับวิสาหกิจชุมชนยางพารา ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 นับว่าเป็นโรงแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้เข้าสู่กระบวนการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้ยางที่ผลิตมีสมบัติคงที่ สม่ำเสมอ สะอาดการอบรมในครั้งนี้เป็นโรงที่ 4 จากจำนวน 10 แห่งที่ได้กำหนดแผนงานจัดอบรมในปี 2560 ซึ่งก่อนหน้านี้คณะ GMP ได้เข้าไปทำการฝึกอบรมให้กับสหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด จ. นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด จำกัด จังหวัดตรัง และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอื้อง จำกัด ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา
            การอบรมในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ทำการแก้ไขเพื่อที่จะให้กระบวนการเป็นไปตามมาตรการที่วางไง้ หากโรงผลิตยางแผ่นรมควันแห่งนี้สามารถทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลิตยางได้อย่างคงที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางจะได้ทำการประเมินเพื่อให้การรับรองได้ในโอกาสต่อไป
 
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : ธีรพงศ์ คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์