การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เท้าเทียมจากยางธรรมชาติ มุ่งพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มศักยภาพการใช้ยางภายในประเทศและส่งออก (27/06/60)

วันที่ 27 มิ.ย. 2560

           ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (start up) ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนเกษตรกร ผู้ประกอบการธรรมดาให้เป็น SMEs ที่ค้าขายได้ในเชิงพาณิชย์   
              นายอนุรักษ์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้รับการคัดเลือกผ่านในรอบที่สาม นับเป็นการจุดประกายความรู้สู่ธุรกิจ สร้างบันไดสู่ความสำเร็จ ในการจัดทำแผนธุรกิจเท้าเทียมจากยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตอย่างมากเนื่องจากไม่มีประเทศคู่แข่ง และจากผลงานวิจัยสามารถสู่กระบวนการอุตสาหกรรมที่มุ่งผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศแล้วยังช่วยให้ผู้ป่วยขาขาดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์เท้าเทียมจากยางธรรมชาติ จะเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ป่วยและจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับวงการแพทย์ของไทยและของโลกต่อไปในอนาคต
 
เรื่อง/ภาพ : นายอนุรักษ์ บุญมาก
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์