การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
อบรมให้ความรู้การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP กลุ่มบ้านคำโพน อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 (28/06/60)

วันที่ 29 มิ.ย. 2560

         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สำหรับเกษตรกร ณ กลุ่มบ้านคำโพน อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ เป็นรุ่นที่ 7 จากจำนวน 10 รุ่นทางภาคอีสานตอนล่างได้แก่ จ. บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และ จ. มหาสารคาม ให้กับผู้นำเกษตรกรรุ่นละ 30 คน ซึ่งแต่ละคนที่เป็นแกนนำมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ไปพัฒนาการผลิตให้ได้ระบบการจัดการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมการดูแลจัดการสวนยาง ระบบกรีด สารเคมีจับตัวยาง การผลิต การเก็บเกี่ยว การประเมินเนื้อยางแห้ง ตลอดจนการจัดเก็บและการขนส่งที่ถูกวิธี พร้อมส่งให้กับโรงงานแปรรูปยาง ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวัตถุดิบเกรด premium
          ปัญหาหลักของกลุ่มนี้คือยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้น้ำกรด ซึ่งคณะวิทยากรได้สาธิตและให้ลงมือปฏิบัติจริงในการแยกชนิดของกรดว่ากรดชนิดใดเป็นกรดฟอร์มิคหรือกรดซัลฟิวริค ข้อเสียของการใช้กรดซัลฟิวริค ระบบการกรีดและจำนวนมีดกรีดที่เหมาะสม รวมทั้งการกรีดลึก มุมกรีดที่ไม่ได้ขนาด ซึ่งทางกลุ่มบ้านคำโพน น้อมรับในการปรับปรุงแก้ไขและพร้อมจะเดินหน้าในการผลิตยางตามหลักปฏิบัติทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์