การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควัน GMP ในจังหวัดตรัง (28/06/60)

วันที่ 29 มิ.ย. 2560

          วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นำทีมโดยนางรัชนี หมอกมา เจ้าพนักงานการเกษตร และนายวินัย วารี เจ้าหน้าที่การเกษตร ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ผ่านมาตรฐาน GMP ทั้ง 5 แห่งในจังหวัดตรัง เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ได้แก่ สกย.หนองศรีจันทร์ จำกัด สกย. คลองปาง จำกัด สกย. โพธิ์โทน จำกัด สกย.วังคีรี จำกัด และ สกย. หนองบัว จำกัด โดยทั้งสามแห่งสามารถรักษามาตรฐานการผลิตไว้ได้ ยกเว้นสกย. คลองปาง จำกัด และสกย.หนองศรีจันทร์ จำกัด ที่ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ GMP ภายในระยะเวลา 15 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
          ทั้งนี้การตรวจติดตามจะดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี และแต่ละแห่งจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 หากคะแนนต่ำกว่านี้จะมีการแจ้งเตือน และหากโรงใดที่ไม่สามารถรักษามาตรฐานการผลิตไว้ได้ก็จะทำการยกเลิกใบรับรองทันที โดยการรับรองในแต่ละครั้งจะมีอายุเพียง 1 ปี
 
เรื่อง/ภาพ : นางรัชนี หมอกมา
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์