การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
อบรมการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา อ. สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (30/06/60)

วันที่ 1 ก.ค. 2560

          วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน โดยมีนายสุชาตรี ทองอินทราช ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์ และคอยติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในการปฏิบัติการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา อ. สุวรรณภูมิ จะนำหลักการผลิต GAP ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและองค์กร สามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับกับตลาดที่ต้องการเพิ่มมูลค่าได้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราและเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ นอกจากนี้กยท.ในพื้นที่จะได้ประสานกับจุดรวบรวมยางและผู้ประกอบการยางแท่งในการรับซื้อยางก้อนถ้วยได้ในราคาที่เป็นธรรมได้ในโอกาสต่อไป
 
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์