การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
อบรมการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP กลุ่มบ้านตำแย อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม (1/07/60)

วันที่ 2 ก.ค. 2560

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับผู้นำเกษตรกรกลุ่มบ้านตำแย ต. ตำแย อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม จำนวน 20 คน โดยมีพนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีตั้งแต่ การจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด ระบบกรีด น้ำกรดจับตัวยาง การผลิตยางก้อนถ้วย การจัดการและการขนส่ง
 
        นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำเทคนิคการตรวจสอบชนิดน้ำกรดอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบว่าชนิดใดเป็นกรดซัลฟิวริคหรือกรดฟอร์มิค จัดลงแปลงยางสาธิตวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต จนทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำหลักการที่ได้รับไปปรับใช้ และคณะ GAP จะได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มบ้านตำแย สามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจนได้รับการรับรองจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและมั่นใจในสินค้าที่ผลิต
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์