การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
สานความรู้ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ให้กับพนักงาน กยท. (5/07/60)

วันที่ 5 ก.ค. 2560

            การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP เป็นโครงการหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ให้ความสำคัญที่จะผลักดันพนักงานของกยท.ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมหรือมาตรฐาน GMP เพื่อที่จะช่วยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้สามารถผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพมาตรฐานได้ยางแผ่นเกรด premium ป้อนตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตยางล้อเครื่องบินและงานทางวิศวกรรม กองฝึกอบรม จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP” ให้กับพนักงานกยท. จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง และโรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จำกัด โดยมีนายชำนาญ ธนะภพ ผู้อำนวยการการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด
            การอบรมในครั้งที่เป็นรุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 นอกจากจะได้รับความรู้จากคณะวิทยากรของศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้ง 6 ท่าน และอาจารย์โกศล จริงสูงเนิน ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยางแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติจริงจากสหกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและติดตามการดำเนินงานของโรงรมควันอย่างเป็นระบบได้อีกด้วย
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์