การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
จังหวัดตรังสุดยอดเมืองยางเกรดพรีเมี่ยม ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (13/07/60)

วันที่ 13 ก.ค. 2560

               เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดตรัง มีสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ได้รับมาตรฐาน GMP จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง กำลังการผลิตรวมเฉลี่ยเดือนละ 400 ตัน เป็นยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพมาตรฐานดีที่สุดในโลก สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย ลดมลภาวะ และลดระยะเวลาการทำงาน จนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้กว่าเท่าตัว เนื่องจากการทำงานอย่างเป็นระบบ การจัดวางอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกในการปฏิบัติงาน ได้ยางแผ่นรมควันที่มีขนาดและน้ำหนักเท่ากันทุกแผ่น สมบัติคงที่ สม่ำเสมอ คุณภาพยอดเยี่ยมเกรดพรีเมี่ยม จนมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากนั้น
               ในปี 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้ขยายผลและทำการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถาบันเกษตรกรเพิ่มอีก 4 แห่ง ในเขตจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี หลังจากผ่านการอบรม ชุดปฏิบัติการควบคุมได้ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ GMP นำทีมโดยอาจารย์โกศล จริงสูงเนิน ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยาง อาจารย์พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ นักวิทยาศาสตร์ 6(ว) จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก และอาจารย์ไมตรี มีทอง จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้ทำการตรวจประเมินพบว่ามีโรงผลิตยางแผ่นรมควัน ที่สามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ได้จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำผุด จำกัด จังหวัดตรัง และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอื้อง จำกัด จังหวัดตรัง ถือว่าเป็นโรงที่ 6 และ 7 ตามลำดับที่เข้าสู่มาตรฐาน GMP คณะกรรมการมีข้อเสนอให้สหกรณ์ทั้งสองแห่งรักษามาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการติดตามเป็นระยะ ๆ และมีอายุการรับรองการผลิต 1 ปี ซึ่งหากสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องก็จะต่ออายุได้ทุกปีเช่นกัน
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์