การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
สานความรู้การทำยางเกรดพรีเมี่ยม สกย. ร่วมใจคูนายสังข์ จำกัด จ. สงขลา (9/08/60)

วันที่ 10 ส.ค. 2560

                 วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตยางแผ่นรมควันเกรด premium มาตรฐาน GMP สำหรับเกษตรกร” ให้กับสกย.ร่วมใจคูนายสังข์ จำกัด อ. จะนะ จ. สงขลา เป็นโรงที่ 9 จากจำนวน 10 แห่งที่ได้กำหนดการจัดอบรมในปีนี้ โดยมีนายวีระพันธ์ ดวงแป้น ผอ.กยท.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับนายประดิษฐ์ ร่มสุข หัวหน้ากองส่งเสริมและพัฒนายาง และนายธาดา พรหมมี ผอ.กยท. สาขาจะนะ จ. สงขลา
                 การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางกำหนด เป็นการลดการสูญเสียและของเสียในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลา ลดต้นทุน สามารถจำหน่ายยางให้กับผู้ซื้อโดยตรง มีอำนาจในการต่อรองราคา ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของสหกรณ์กองทุนสวนยางทั่วประเทศในขณะนี้
                 หลังการอบรม สกย.ร่วมใจคูนายสังข์ จำกัด จะต้องทำการแก้ไขจุดบกพร่องตามที่คณะ GMP ได้ให้ข้อคิดเห็น ซึ่งหากสามารถปรับปรุงตามข้อแนะนำแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินจะได้นัดวันเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน ขึ้นไปถึงจะสามารถให้การรับรองตามระบบมาตรฐาน GMP ได้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามด้วยความสมัครสมานกลมเกลียวของคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานของสกย. แห่งนี้ ที่มีความตั้งใจสูง ในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินได้ในไม่ช้า
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : สายใจ วารี
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์