การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
สตูล พร้อมรับการทำมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน (16/08/2560)

วันที่ 16 ส.ค. 2560

          ตามที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ให้การรับรองโรงผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ไปแล้วจำนวน 8 แห่ง ในจังหวัดตรัง 7 แห่ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง และยังมีโรงผลิตยางของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพรวม 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพที่คงที่ สม่ำเสมอตามที่ลูกค้าต้องการ และสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบนั้น
               วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2560 คณะชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสตูลจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง นำทีมโดยนายไมตรี มีทอง (หัวหน้าทีมชุดที่ 1) พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล (ผู้ช่วยทีมชุดที่ 1) ,นางวัชรี ชุน (หัวหน้าทีมชุดที่ 2) พร้อมด้วยนายคมกริช กังรัตน์ (ผู้ช่วยทีมชุดที่ 2) และพร้อมด้วยการยางแห่งประเทศไทย จ.สตูล รายละเอียดดังนี้
 1. สกย.ทุ่งนุ้ย จำกัด 47 ม.9 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
2. สกย.ควนกาหลง 1 จำกัด 279 ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
3. สกย.ควนกาหลง 2 จำกัด 9 ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
4. สกย.วังยางทอง จำกัด ม.5 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
5. สกย.นาทอน จำกัด ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 6. สกย.อุไดเจริญ 1 จำกัด 14/1 ม.8 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
7. สกย.อุไดเจริญ 2 จำกัด 39 ม.7 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
8. สกย.ตำบลสาคร จำกัด 171 ม.4 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
9. สกย.ควนโพธิ์ จำกัด 243 ม.2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล
10. สกย.ควนกาหลงเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ม.8 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
11. สกย.นิคมพัฒนา 1 จำกัด 100 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
12. สกย.วังใหม่พัฒนา จำกัด 153 ม.9 ต.น้ำพุด อ.ละงู จ.สตูล
13. สกย.บ้านควนพัฒนา จำกัด 41/1 ม.2 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
14. สกย.นาน้อย-ปาแต๊ะ จำกัด 16 ม.6 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ทั้งนี้คณะ GMP ได้มีข้อเสนอแนะให้ทำการปรับปรุงแห่งละไม่ต่ำกว่า 50 ข้อ หลักใหญ่เน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ สุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่คล่องตัว การมีความสุขในการทำงาน อย่างไรก็ตามหากโรงใดที่สามารถปรับปรุงได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดขอให้ประสานงานกลับมาที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้อีกครั้ง เพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการติดตามการปฏิบัติงานได้ต่อไป
เรื่อง/ภาพ : นายคมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์