การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
พนักงานกยท.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP”รุ่นที่ 1 (23/08/60)

วันที่ 23 ส.ค. 2560

            การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP เป็นโครงการหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาพนักงานของกยท.ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อที่จะผลักดันให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความไว้วางใจและอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อกองฝึกอบรม จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเลมอนรีสอร์ท อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ และแปลงยางก้อนถ้วยในเขต อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง รวมจำนวน 6 ท่าน ให้การอบรมพนักงานกยท. ทางภาคอีสานตอนล่างและภาคเหนือจำนวนทั้งสิ้น 40 คน
 
            การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 และกำหนดการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 จัดสถานที่แห่งเดียวกัน ซึ่งการอบรมนอกจากจะชี้แนะประเด็นหลักมาตรฐาน GAP แล้ว ยังเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญการแบ่งเส้นรอยกรีดครึ่งหน้า หลัง มุมกรีด ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า 25% นอกจากนี้มีประเด็นที่สำคัญยิ่งคือเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบกรดฟอร์มิคปลอม และจากการได้นำตัวอย่างสารจับตัวยางในท้องตลาดทางภาคอีสานจำนวนทั้งสิ้น 30 ยี่ห้อ ให้พนักงาน กยท. ได้ทดลองปฏิบัติทำให้ทราบว่าสารจับตัวยางเป็นกรดซัลฟิวริค 17 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 63.3% ของตัวอย่างที่ตรวจพบ เป็นกรดซัวฟิวริคผสมเกลือคลอไรด์ 3 ตัวอย่าง และพบกรดฟอร์มิคบริสุทธิ์ เพียงแค่ 5 ตัวอย่างหรือ 16.67% ของตัวอย่างที่ตรวจพบ
 
   ดังนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก กยท. ได้แนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กรดฟอร์มิคในการทำยางก้อนถ้วย แต่ยังพบว่าปัญหาการใช้กรดฟอร์มิคปลอมระบาดหนักทางภาคอีสานอีก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้หน่วยงานจากกรมวิชาการเกษตรร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยหามาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนในการใช้ซัลฟิวริคที่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อคุณภาพยางและภาพลักษณ์ของประเทศไทย
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์