การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ประชุมวิชาการยางพาราเชิงปฏิบัติการ เน้นงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (21/09/60)

วันที่ 21 ก.ย. 2560

          วันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการยางพาราเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี และโรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย ได้รายงานผลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนระดมความคิดและสรุปประเด็นปัญหาข้อเสนอข้อเสนองานวิจัย เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาและดำเนินงานวิจัยต่อไปในอนาคต มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่า กยท. ด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยาง นายณรงณ์ ตรรกวิรผัท เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้
 
          ในส่วนศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้นำเสนอ การผลิตยางมาตรฐาน GMP และการรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และการขยายผลของสถาบันเกษตร/เกษตรกร ในการปรับปรุงคุณภาพยางให้ดีขึ้นและได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรเกิดการแข่งขันและมีอำนาจในการค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในขณะเดียวกันพบข้อที่ต้องผลักดันให้กับเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ GAP คือด้านการตลาดที่จะเป็นช่องทางให้กับยางที่มีคุณภาพเป็นการเฉพาะ
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์