การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุดปลื้ม ได้รับการรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (30/09/60)

วันที่ 30 ก.ย. 2560

          การพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพดีจากแปลงของเกษตรกรโดยตรง โดยใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือหลัก Good Agricultural Practices (GAP) ด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ทำให้แปลงยางของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 25 แปลง และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 แปลง ผ่านการรับรองเป็นแปลงมาตรฐาน GAP ที่สามารถนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้สามารถมีระบบการจัดการสวนยางที่ถูกต้อง มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ การผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี การขนส่งที่ไม่ทำให้นำเซรั่มหกเรี่ยราด ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% นับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ อีกทั้งมีอำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้น
 
             นอกจากนี้เกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วยในจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ที่ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ได้ผ่านการอบรมการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ไปแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงตามคำแนะนำหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดี ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คาดว่าเกษตรกรจะได้รับมาตรฐาน GAP การผลิตยางก้อนถ้วย ไม่น้อยกว่า 500 แปลง
    
              เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะให้การยางแห่งประเทศไทยรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร. 074 894 306-7
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : สถิตย์ มณีสาร
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์