การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา
พนักงานและลูกจ้างสตก.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 ต.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ่ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ "โครงการสืบสานความพอเพียงเพื่อพ่อหลวง" และ พื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงาน เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทั้งยังเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันทำนุบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 
ทีมข่าวและประชาสัมพันธ์สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์