การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
การตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP จังหวัดพัทลุง (13/11/60)

วันที่ 13 พ.ย. 2560

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับโรงอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง รหัส RB11 โรงอัดก้อนยางบริษัทพัทลุงแอโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อ. เขาชัยสน จ.พัทลุง รหัส RB10 โรงอัดก้อนยางชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด อ.เมือง จ.ตรัง รหัส RB21 และโรงอัดก้อนสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ. ย่านตาขาว จ.ตรัง รหัส RB12 ซึ่งผลของการตรวจติดตามของคณะ GMP พิจารณา แล้วว่าโรงอัดก้อนยางทั้ง 4 แห่ง สามารถรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP ซึ่งการตรวจติดตามในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
เรื่อง/ภาพ : วัชรี ชุน
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์