การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (28/11/60)

วันที่ 29 พ.ย. 2560

          กองกิจการต่างประเทศ การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสภาไตรภาดียางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมคันทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทยจากการยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร สำนักเศรษฐกิจการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมยางพาราไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน
            โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เป็นผู้แทนในการร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ครั้งที่ 34 เพื่อพิจารณาติดตามการดำเนินงานตลาดกลางยางพาราภูมิภาค (RRM) ซึ่งผลการพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายยางในตลาด RRM จากการซื้อขายส่งมอบจริง (physical) เป็นตลาดล่วงหน้า (future) เนื่องจากขัดกับระเบียบการซื้อขายและสกุลเงินที่กำหนดเป็นเงินดอลล่าร์ อีกทั้งไม่มีการจับคู่ของผู้ซื้อ ส่วนของยาง GMP ให้หาวิธีการผ่านการรับรองจาก Bridgestone หรือ Michelin เพื่อที่จะทำการซื้อขายผ่านตลาด TFEX ได้
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์