การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ปรับปรุงคุณภาพจุดรวบรวมน้ำยางสดกลุ่มทัพหลวง อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา เพื่อเข้าระบบมาตรฐาน GMP (7/12/60)

วันที่ 7 ธ.ค. 2560

          วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะ GMP นำโดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้และคณะ ได้ลงพื้นที่กลุ่มพัฒนาสวนสงเคราะห์ทัพหลวง ต. คูหา อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา ในการจัดทำมาตรฐาน GMP กลุ่มรวบรวมน้ำยางสด สำหรับควบคุม ค่าความบูดหรือ VFA เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ปริมาณแอมโมเนียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณการรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกเฉลี่ยวันละ 30 ตัน การจัดทำมาตรฐานเพื่อเป็นการลดการสูญเสีย ลดมลภาวะและสร้างรายได้ให้สมาชิกและกลุ่มรวบรวมรายย่อย
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : ธีรพงศ์ คงน้อย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์