การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ประชุมร่างมาตรฐาน การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ (13/12/60)

วันที่ 13 ธ.ค. 2560

           วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เชิญคณะกรรมการวิชาการ จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพและโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก โดยมีนายปรัชญา วงษา ผอ.กองการยาง เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากการยางแห่งประเทศไทย สมาคมยางพาราไทย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทวงษ์บัณฑิต จำกัด นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และนายจักรี เลื่อนราม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยางพารา รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน
 
เรื่อง/ภาพ : นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์