การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา
ตลาดกลางสงขลาจัดอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดคุณภาพยาง" ให้แก่พนักงาน กยท.จ.กระบี่

วันที่ 14 ธ.ค. 2560

   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับพนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ และตัวแทนสถาบันเกษตรกร รวม 30 คน
ในการเข้าอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดคุณภาพยาง" ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่
ตัวแทนสถาบันเกษตรกร ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสามารถคัดคุณภาพยางตามมาตรฐาน
ของสำนักงานตลาดกลางยางพารา
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์