การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
กยท. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง” (18/12/60)

วันที่ 18 ธ.ค. 2560

           กองฝึกอบรม การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง” ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตส์ ข้าวสาร เวียงใต้ เขตบางลำภูกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับหัวหน้ากอง รวมจำนวน 73 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง และบริหารอย่างมืออาชีพ เป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์กรได้ โดยมีดร.ธีธัช สุขสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ตลอดหลักสูตรทั้ง 5 วัน
 
             ในการนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางได้มีผู้บริหารจำนวน 2 ราย เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย คือ นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ และน.ส.สุมนา แจ่มเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง โดยภาพรวมของวันแรกเป็นไปด้วยการสร้างทีมงานและวิธีการแก้ไขปัญหากับองค์กรเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ทีมงานทำงานด้วยกันได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์