การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ ศบท.ต. สอบผ่าน 100% หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017 (18/12/60)

วันที่ 18 ธ.ค. 2560

            ตามที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตร ข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017 Uncertainty for Measurement Test Method Validation เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้กระบวนการให้การรับรองตามมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบ เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 นั้น ตามข้อกำหนดจะต้องสอบวัดผลความสามารถของบุคลากร ซึ่งพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 13 ราย ผ่านการอบรมทั้งหมดคิดเป็น 100% ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับว่า ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้รับการอบรมเป็นหน่วยแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดใหม่ version 2017 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์