การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
นำคณะผู้บริหารบ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงานการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP (25/12/60)

วันที่ 25 ธ.ค. 2560

           วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้นำคณะผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะ GMP ได้เลือกสกย. บ้านน้ำผุด จำกัด สกย. หนองบัว จำกัด และสกย.โพธิ์โทน จำกัด จ. ตรัง ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะนำหลักปฏิบัติไปใช้ควบคุมกับหลักไคเซนของโตโยต้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำนวัตกรรมแนวคิดของบริษัทให้สามารถเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงในระดับประเทศ
 
          จากการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารของบริษัทโตโยต้า มีความพึงพอใจผลการดำเนินงานอย่างมากพร้อมที่จะนำข้อเสนอของสหกรณ์ในการนำยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ไปเชื่อมโยงกับบริษัทกลุ่มลูกค้าในโอกาสต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์