การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
เปิดแล้ว !! กยท. รับเพิ่มผู้ร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางฯ พร้อมชดเชยดอกเบี้ย เน้นดูดซับปริมาณ - กระตุ้นการแปรรูปยางในประเทศ

วันที่ 11 ม.ค. 2561

          กยท. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพิ่มเติม พร้อมชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการฯ มุ่งเน้นให้เกิดการดูดซับปริมาณผลผลิตยางในตลาด พร้อมทั้งกระตุ้นการนำยางในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มมูลค่า
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ครอบคลุมการใช้จ่ายในส่วนของค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการร้อยละ 3 ตลอดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2564 สำหรับปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 29 ราย และได้รับอนุมัติสินเชื่อจำนวน 16 ราย วงเงินประมาณ 8,887 ล้านบาท ซึ่งสามารถดูดซับปริมาณยางในตลาดไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางได้ถึง 35,550 ตัน
          "โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือประมาณ 6,113 ล้านบาท กยท. จึงเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเดิม ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อได้จากธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารสามารถเข้าร่วมโครงการได้”
           นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยต้องเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่าง ๆ ทั้งจากน้ำยางข้นและยางแห้ง เน้นการนำผลผลิตยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อมูลค่ายางให้สูงขึ้น ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยให้การรับรอง เช่น ถุงมือยาง ยางยืด ยางล้อ ยางที่ใช้ในด้านวิศกรรม โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับสนับสนุนสินเชื่อ จะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยาง 4 ตันต่อปี/เงินลงทุน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่ การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-940-5712
          "โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางฯ เป็นอีกโครงการซึ่งดำเนินการตามนโยบายดูดซับปริมาณยาง ที่เร่งรัดให้มีการเพิ่มปริมาณการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศ เป็นกลไกที่ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางอีกทางหนึ่ง” รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ
มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม ข่าว
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์