การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
กยท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรชาวสวนยาง จ.อุดรธานี หลักสูตรการผลิตยางก้อนถ้วย

วันที่ 13 ม.ค. 2561

          วันที่ 13 มกราคม 2561 สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย ร่วมกับศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สำหรับเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สหกรณ์สงเคราะห์การทำสวนยางบ้านหนองแวง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนมากว่า 30 คนให้ความสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
          ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุดรธานี ให้สามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพดี สร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพของยางก้อนถ้วยจากผู้ซื้อ เป็นการยกระดับคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ของประเทศอีกทางหนึ่ง
           นอกจากนี้แล้วโครงการยังเน้นให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดี ตั้งแต่ การจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด การจัดการระบบกรีดที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มผลผลิต การผลิตยางก้อนถ้วยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดการและการขนส่งยางก้อนถ้วยที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คณะวิทยากรยังแนะนำเทคนิคการตรวจสอบชนิดกรดของสารจับตัวยางก้อนถ้วยอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบชนิดกรด อีกทั้งแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผสมกรดฟอร์มิกในอัตราส่วนที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร จัดลงแปลงยางสาธิตวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต จนทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำหลักการ GAP ที่ได้รับไปปรับปรุงคุณภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินรับรองจะได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจนได้รับการรับรองจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยต่อไป
เรื่อง : พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์
ภาพ : อาทร พรหมสวัสดิ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์