การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
เกษตรกรชาวสวนยาง จ.หนองบัวลำภู อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP

วันที่ 14 ม.ค. 2561

         วันที่ 14 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก และสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย ได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สำหรับเกษตรกร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสหกรณ์บุญทันยางพาราการเกษตร ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยมีเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนมากว่า 30 คนให้ความสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
        ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP ให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดี ตั้งแต่ การจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด แนะนำการกรีดยางที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มผลผลิต การผลิตยางก้อนถ้วยโดยใช้สารจับตัวยางที่แนะนำคือกรดอินทรีย์ฟอร์มิค การจัดการและการขนส่งยางก้อนถ้วยที่ไม่ให้น้ำเซรั่มยางก้อนถ้วยส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คณะวิทยากรยังแนะนำเทคนิคการตรวจสอบชนิดของสารจับตัวยางก้อนถ้วยอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบชนิดกรด อีกทั้งแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผสมกรดอินทรีย์ฟอร์มิคในอัตราส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสม สามารถจับตัวยางได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีกรดตกค้าง นอกจากนี้ยังมีสาธิตวิธีกรีดยางที่ต้นยางเพื่อเพิ่มผลผลิตและการรักษาหน้ายาง ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำหลักการ GAP ที่ได้รับไปปรับปรุงคุณภาพได้ ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินรับรองจะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจนได้รับการรับรองจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยต่อไป
 
เรื่อง : พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์
ภาพ : อาทร พรหมสวัสดิ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์