การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม
ตรวจสอบคุณภาพยางในโกดังเก็บยาง จังหวัดตรัง (27/01/61)

วันที่ 28 ม.ค. 2561

          วันที่ 27 มกราคม 2561 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อน ตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา สกย.อำเภอห้วยยอด สกย.อำเภอเมือง และโกดังกันตัง 2 จังหวัดตรัง โดยมีนายสุวิทย์ หนูผุด พนักงานช่าง และนางวัชรี ชุน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมตรวจสอบและมีนายสมยศ น้ำแก้ว ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
 
 เรื่อง : วัชรี ชุน
ภาพ : พงษ์ศักดิ์ สัมพัทธ์ตระกูล
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์